Archivi tag: energia

Referendum. Il FIU: un SI per la sostenibilità, un SI contro il colonialismo

NOTriv
Domenica 17 aprile si svolgeranno le consultazioni elettorali per il referendum abrogativo sulla
durata delle trivellazioni in mare, ovvero per l’abrogazione del comma 17 dell’articolo 6 del Dlgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), così come modificato dal comma 239 art 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015. Continua la lettura di Referendum. Il FIU: un SI per la sostenibilità, un SI contro il colonialismo

Poltu Turra. Dapoi di li razzi, telzu incinnaradori. Pigliaru sciuarigghja di no dizzidì

Inceneritori agosto 2015 FQ
Situazione e prospettiva inceneritori in Italia e in Sardegna ad agosto 2015. (Infografica: Fatto Quotidiano)

Poltu Turra. Dapoi di li razzi, telzu incinnaradori. Pigliaru sciuarigghja di no dizzidì

Pa lu D.Lgs rigaldanti lu Sblocca Italia riffirutu all’incinnarimentu di l’alga, sigundu lu Ministru à l’Ambienti italianu Poletti era nizissàriu fa lestru  Era lu cumenciu di capidannu e à lu caminu priiduto pa l’incinnaramentu – rinfolzu pa 2,5 milioni di tonnellati l’annu – si dagghjani centu dì di tempu. Dunca ill’annu nou è abbeddu la pressioni innant’ a la chistioni, più e più chi fra li distinazioni abà v’è puru Poltu Turra. Pa la Ghjunta Pigliaru la primma cosa è fa chjaresa. “No incinnaradori, si chjama termovalorizzadòri“: passà cussì da li parauli di l’Assessora a l’Ambienti, Donatella Spano, lu mancatu pareri pa lu prughjettu di un telzu incinnaradori in Saldigna, unu di li 12 impianti chi li guvelnu Renzi vò fraicà in mezu a li manovri pa fa ripprindì l’economia italiana chi aiani ghjà tuccatu la Saldigna aendi alzatu li ‘alori di piriculu pa li mitalli pisuti intundu li poligoni militari. Pa l’Assessora, lu cuntrastu è sì in banca ma andà turratu a piddà in manu dapoi di lu statiali chi veni. Dichjarazioni tantu attindenti cantu pìciu pìciu chi facini pinsà a una iputeca pisuta pa un caminu pro incinnaradori di sighì illu 2016.

A lu cumenciu, lu dissignu di lu guvelnu Renzi no priidìa alti incinnaradori oltri li dui ghjà in Saldigna: Tossilo in mezu e Macchiareddu in Casteddu. Pa lu primmu, poi, la cuntierra s’era infiarata da primma pa lu revamping di li linii di smaltimentu ‘echj e lu rinfolzu: 40 milioni d’invistimentu e un incinnarimentu pa più di 60.000 tonnellati l’annu. Proghjettu Tossilo assiguratu da lu Partito dei Sardi, chi ha vistu Paolo Maninchedda, Assessori Trabaddi Pubblichi e prisidenti di lu Pds, fa un passu indaretu in cunfrontu a lu 2010 candu – in minurìa – era prummuidori pa filmà l’incinnarimentu di l’alga.

Lu telzu incinnaridori venaria distinatu a la zona industriali di Poltu Turra, ammanigghjata da lu Movimento Cinque Stelle di lu primu zittadinu Sean Christian Wheeler. L’intinzioni di lu guvelnu italianu cumproani la zittadina turritana comu locu disiciatu pa prugghjetti palticularmenti dannosi e in dugna locu no vuluti. La pinsata di l’incinnaridori difatti s’accuppigghja a lu prugghjettu di l’AVIO pa li proi di li razzi VEGA di punì sempri illa ZIR, innantu a tarreni Syndial pa ca’ s’è (s’èra?) cuntrattendi. Trattazioni, in viritai, cuati dapoi chi su sindacu di lu M5S ha dilattatu illu mesi di Sant’Andrìa la prisintazioni pubblica. Pocu e nudda ancòra si sa, a palti l’enolmi intaressu economicu chi è in baddu pa li proi VEGA: oltri 200 milioni di euro. Continua la lettura di Poltu Turra. Dapoi di li razzi, telzu incinnaradori. Pigliaru sciuarigghja di no dizzidì

Tèmpiu Pausania. Siduta pùbblica geotermia. Presenti Migaleddu (ISDE)

geotermicoSabbàtu la dì 23, ill’Ufficiu Turisticu comunali di Piazza Malcatu, a li sei di sirintina, vi sarà una siduta pùbblica innant’ a la geotermia. L’intoppu ‘idarà l’intilventu di lu Duttori Vincenzo Migaleddu, presidenti di l’ISDE (Assoziu Intelnaziunali Duttori pa l’Ambienti). Dispùtta e scambiu di infulmazioni tra li zittadini chi miria a rinfulzà la cuscenzia ambientali di la comunitai e fa lu puntu innant’ a l’intaressi di lu sfruttamentu geotermicu, più e più chissu cu alta entalpia, chi podaria muì la Gaddhura, tantu ogghj cantu dumani.

Tempio Pausania. Assemblea pubblica geotermia. Presente Migaleddu (ISDE)

Sabato 23, all’Ufficio Turistico comunale di Piazza Mercato, alle 18:00, si terrà un’assemblea pubblica in merito alla geotermia. L’incontro prevede l’intervento del Dottor Vincenzo Migaleddu, presidente dell’ISDE (Associazione Internazionale Medici per l’Ambiente). Dibattito e scambio di informazioni finalizzati ad una maggiore consapevolezza ambientale della comunità e fare il punto sugli interessi dello sfruttamento geotermico – in particolare ad alta entalpia – che potrebbe suscitare la Gallura, tanto allo stato attuale quanto in prospettiva.

http://www.ilminuto.info/2015/05/tempio-pausania-assemblea-pubblica-geotermia-presente-migaleddu/

Il Fiu sui signori dell’energia. Ecco “Gli spogliatori di cadaveri” del nostro tempo.

campu-giavesu-serre-fotovoltaiche
Campu Giavesu. Fonte: Gruppo d’Intervento Giuridico onlus.

I signori dell’energia, riconducibili al gruppo italiano Angelantoni Industrie S.p.A (http://www.angelantoni.it/) chiedono alla RAS, quindi a tutti i cittadini sardi, danni per sei miliardi di euro.

Continua la lettura di Il Fiu sui signori dell’energia. Ecco “Gli spogliatori di cadaveri” del nostro tempo.