Archivi tag: bilinguismo

Assimilazione linguistica è colonialismo. In Saldigna il bilinguismo è patologia (di Luigi Piga e Carlo Manca)*

bilinguismo-conta

Assimilazione linguistica è colonialismo. In Saldigna il bilinguismo è patologia (di Luigi Piga e Carlo Manca)*
Versione PDF: Assimilazione-linguistica-è-colonialismo di Piga e Manca

Continua la lettura di Assimilazione linguistica è colonialismo. In Saldigna il bilinguismo è patologia (di Luigi Piga e Carlo Manca)*

Sàssari: la littaratura in gadduresu pa li steddi

Gadduresu

Sàssari: la littaratura in gadduresu pa li steddi

É priidutu in Sàssari pa ghjoi, la dì 17 di Natali a li cincu di sirintina, l’eventu La littaratura in gadduresu pa li steddi, un mumentu a faori di lu bilinguismu palfettu olganizzatu da l’assòziu di li studenti indipendentisti Su Majolu.

Illa sirata, si faeddarà di l’opari di tre fèmini saldi cu l’autóri mattessi chi arani a intilvinè illu dibàttitu. Alessandra Corda, di Santu Diadòru, cu “Lu Principeddhu” (Le Petit Prince), traduzioni in gadduresu di lu mintuatu libbru di Antoni Di Saint Exupéry; Francesca Ruju, di Telti, invèci ha scrittu pà li steddi un contu invintatu, “La muschita malignona”, una fola pa ca’ Liliana Pinducciu, pur’idda teltesa, ha filmatu li dissigni chi accumpagnani lu scrittu tradottu ‘poi in italianu da Salvatorica Inzaina.

Illu rasgionu chi sigarà tra autóri e pùbblicu s’arà a cuntrastà innantu a li muttii chi ani pultatu li primmi a sciuarà pa li trabaddi soi la linga gadduresa, una linga pa pinsà e scrii chisti libbri e finza campà la ‘ita d’ugna dì. Un momentu pa discuttì cun pruvvettu innant’ a comu si possia trasmittì la cultura di lu locu nostru mattessi scriendi e faeddendi la linga mamma.

Impostu, dunca, ghjoi in Àula Cervantes, Dipaltimentu di Sciènzi Umanìstichi e Sòziali, Via Roma 151 a Sàssari. Continua la lettura di Sàssari: la littaratura in gadduresu pa li steddi

Indipendentismo. Dal movimento linguistico alcune buone idee per rivoluzionare l’indipendentismo (di Cristiano Sabino)

csu oschiri
Le giornate dedicate al bilinguismo organizzate dal Comitadu Sardu Ufitziale ci hanno insegnato essenzialmente due cose:

1. Esiste un movimento linguistico abbastanza radicato che pone la questione linguistica come base per un discorso nazionale maturo;

2. Questo movimento si configura come un laboratorio di idee da cui possiamo trarre alcune lezioni, a partire dal superamento del settarismo e della balcanizzazione che rendono l’attuale scenario indipendentista debole e inefficace perché sostanzialmente scoordinato. Continua la lettura di Indipendentismo. Dal movimento linguistico alcune buone idee per rivoluzionare l’indipendentismo (di Cristiano Sabino)

Tèmpiu Pausania. Lu Pagghjolu: calche cosa si moi pa l’Alta Gaddhura

pagghjolu
Foto: La Nuova Sardegna.

E’ di cumenciu mesi di friagghju la nutìzia chi la RAS, e in palticulari l’Assessoratu a li Trabaddi Pubblichi, agghja delibaratu a faori di li trabaddi da la Diga di Lu Pagghjolu a la cittài di Tempiu e l’alti comuni di l’Alta Gaddhura. Comu si sa, a Tempiu bona palti di li disaccelti e inettitudini di lu silviziu idricu è douta puru a lu fattu chi a li timpiesi l’ea ‘eni arricata da Pattada. Pa chistu muttiu, una reti idrica chi possia ‘unì li 3,3 milioni di metri cubi di Lu Pagghjolu ‘eni dummandata da anni, comu da anni ENAS e ZIR ani pruvvidutu finanziamenti illi bilanci soi. Lu commissariamentu di lu Cunsólziu ZIR ill’ultimi anni ha cumpliccatu no pocu la cosa, com’ altettantu ha fattu siguramenti la gestioni e li problemi Abbanoa, cu lu passagghju dalla ‘echja gestioni – finz’ a lu 2006 – a lu Gestori Unicu. A pocu a pocu in umbè si so finza che sminticati di chiss’opara cussì strategica pa Tempiu e tutta l’Alta Gaddhura.

A ogghj, aspittendi nuitai illi chiti chi venini, si sa chi l’assessoratu ha postu a dispusizioni li residui passivi (spesi previduti ma no ancora pacati) di dec’anni va, residui di cuntaduria pubblica di la ZIR e l’ENAS pa più di 4 milioni di euro. Illa delibera n. 5/23 di friagghju, si legghji chi pa la palti chi avanza (boci no uffiziali faeddani di un’opara di 6/7 milioni di euro) l’assessoratu impegna lu Cunsiddu di la RAS a carragghjà lu chi manca pa pudè finalmenti middurà, si spera lestru, la cundizioni infrastrutturali di Tempiu e l’Alta Gaddhura.

Tempio Pausania. Lu Pagghjolu, qualcosa si muove per l’Alta Gallura.

E’ di inizio mese di febbraio la notizia che la RAS, in particolare l’Assessorato ai Lavori Pubblici, ha deliberato a favore dei lavori da la Diga di Lu Pagghjolu a la città di Tempio e altri comuni dell’Alta Gallura. Come noto, a Tempio una parte dei disservizi e delle inefficienze del servizio idrico è dovuta pure al fatto che ai tempiesi l’acqua giunge da Pattada. Per questo, una rete idrica che possa collegare i 3,3 milioni di metri cubi di Lu Pagghjolu viene richiesta da anni, come da anni ENAS e ZIR hanno previsto allo scopo risorse nei loro bilanci. Il commissariamento del Consorzio ZIR negli ultimi anni ha complicato non poco la situazione, come allo stesso modo hanno inciso gestione e problemi Abbanoa, con il passaggio dalla vecchia gestione (sino al 2006) al Gestore Unico. Progressivamente, in tanti si sono persino scordati di quell’opera così strategica per Tempio e tutta l’Alta Gallura.

Ad oggi, attendendo gli sviluppi nelle prossime settimane, è noto che l’assessorato ha messo a disposizione i residui passivi (spese impegnate ma non ancora pagate) risalenti a dieci anni fa; residui passivi della contabilità di ZIR ed ENAS per oltre quattro milioni di euro. Nella delibera n.5/23 dello scorso febbraio, si legge che per la parte restante (fonti non ufficiali parlano di un’opera che costerà almeno 6/7 milioni di euro) l’assessorato impegna il Consiglio della RAS alla copertura, per poter finalmente migliorare, si spera in tempi brevi, la condizione infrastrutturale di Tempio e l’Alta Gallura.

http://www.ilminuto.info/2015/03/ras-delibera-n-523-diga-di-lu-pagghjolu/