Archivi tag: processo politico

Sassari. L’istoria chena fini: dibattimentu uparazioni Arcadia dilattatu a lu 22 di ghjnnagghju

arcadia

Dapoi di l’ultima audiènzia di lu 25 di magghju passatu, saria doutu finzamenti intrà illu ‘iu lu dibattimentu di lu “Pruzzessu Arcaida” chi l’ogghjmmai and’ addananzi da dec’anni e vidi 18 passoni accusati palte più appaltinenti alla manca indipendentista salda (sigundu lu 270-bis c.p.). Comu è risaputu, l’Avvucatura di Statu, illa passona di Francesco Caput, è prisenti pa l’aè ammissu comu palti zivili la Prisidenzìa di lu Cunsiddu di li Ministri e lu Ministériu di l’Internu. È chistu unu di li passagghj ghjurìdicamenti più cuntierrati e cuntistati da li difesi ill’audiènzi passati.

Ill’audiènzia d’arimani 12 di santigaìni illu Tribbunali di Sassari, dunca, s’aspittàa lu dibàttitu innantu li barraturi, unichi proi illu pruzzidimentu, più di una ‘olta fra li prattesi presi da l’avvucati chi si so lamintati di no aelli auti a dispusizioni da palti di l’accusa illi tempi e illi maneri priiduti. Li difinsori, parò, ani dummandatu altu tempu ancòra, sei mesi, pa studià lu colposu materiali di proa palchì, infattu all’audiènzia di lu 25 di magghju, lu matessi no è statu postu a dispusizioni prontamenti, ma solu la dì 24 di capidanni. Dapoi di lu faori di Caput innantu la pròroga pricuntata, lu ghjùdici ha rimandatu lu pruzessu a l’annu chi veni, la dì 22 di ghjnnagghju a li 09:30. Continua la lettura di Sassari. L’istoria chena fini: dibattimentu uparazioni Arcadia dilattatu a lu 22 di ghjnnagghju

NO-TAV. “Le scarpe dei suicidi – Sole Silvano Baleno e gli altri” (di Tobia Imperato)

sole baleno

La repressione NO-TAV negli anni ’90. TAV_Le_scarpe_dei_suicidi di Tobia Imperato (Autoproduzioni Fenix – Torino) – No Copyright. Questo testo non è sottoposto ad alcun copyright. Chiunque è libero di fotocopiarlo o riprodurlo, in parte o totalmente. Autoproduzione Fenix! – Torino 2003

Quella che segue è una storia di parte, scritta dal di dentro, da uno che ha seguito giorno per giorno il susseguirsi degli eventi senza timore di lasciarsi coinvolgere. Non ho la pretesa – come i giornalisti servi – di essere obiettivo, ma solo quella di dire la verità, la nostra verità, su tutto quello che è successo a Torino dal marzo ‘98 in avanti […]” (Tobia Imperato).