Casteddu. Tistimunianza di Marco Santopadre innant’ a la resistenzia illu Donbass

Lucia Nazi GoracciVennari passatu, la dì 26 di làmpata, a lu circulu ME-TI di Casteddu v’è statu lu primmu di una filérina d’attoppi innant’ a la crisi ucraina e la resistenzia illu Donbass. In palticulari s’è faeddatu di l’ispiriènzia di li Repubblichi di Donetsk e Lugansk. L’attoppu è statu ulganizzatu impari da Scida – Giovunus Indipendentistas e lu Fronte Indipendentista Unidu.Lu tema di l’attoppu – “Gherra antifascista, dirittu all’autodetelminazioni e tindènzia a la gherra” – ha vistu lu cuntribbuttu di Marco Santopadre, redattori di Contropiano e militanti italianu di la Carovana Antifascista chi a magghju passatu ha pultatu la solidarietai intelnazionalista a la resistenzia di li Repubblichi, intrendi in cuntattu cu li milìzi e li populazioni zivili, in palticulari cun la Brigata Fantasma a 10 km da lu fronti. La Carovana ha cuntribbuitu a li rifulnimenti a la populazioni zivili e a truncà l’isolamentu di li media innant’a li Repubblichi populari; un fattu chi è statu cunfilmatu proppiu ill’attoppu di Casteddu.

L’infulmazioni accolti da Santopadre e la Carovana andarani in un documentariu chi arà a iscì illi mesi chi venini.

Li tistimunianzi più impultanti faeddani di l’attivitai di la Brigata tra la resistenzia almata e la difesa di li zivili. Lu chi esci a campu è chi li milizzani di li Repubblichi populari so auniti in tuttu e pal tuttu cu la populazioni zivili e l’agghjutu soiu è fundamentali, vista la dibulezza di li populazioni di lu Donbass e lu ghjà fràggili sistema produttivu ulmai a lu stremu, tra rastrellamenti di li paramilitari a faori di lu guvelnu e bumbaldamenti d’altiglieria pisuta. La folza trabaddu non ricii paca da mesi e la Brigata, chi fra li divessi attivitai polta addananzi puru chissi educativi e fulmativi, cuntribbui cun cilca 7.000 pasti la dì. Tra l’altri cosi, pocareddi li medicini e, pa cantu la propaganda a faori di Kiev c’alzia a l’alcu di l’aria la prisenzia russa, innantu a lu tarritoriu s’idi una tindenzia riessa. L’almi in pussessu di li milizzani so di fàbbricazioni russa, ma so pochi e vecchj; la prisenzia pocu nummarosa di suldati russi è finza che muttiu di fastidiu tra li milizzani di li Repubblichi chi, da lu latu soiu, volariani un agghjutu più sustanziosu da Mosca, pa li rappolti culturali, storichi, economichi e puru familiari tra li Repubblichi e la Federazioni Russa.

Si Putin sta attinziunatu e ambara, discriziunosu pa a li cunsighenzi economichi di alti sanzioni e di l’esclation militari, lu guvelnu ucrainu di Yacenjuk – dapoi di lu rezenti appògghju militari canadesu – s’augurigghja chi “puru alti paesi di l’UE s’auniani a chista impultanti missioni palchì è calche cosa chi rigalda la sicurezza europea“. L’economista, umbè graditu a Washington e rapprisintanti di la lega “Blocco Nostra Ucraina“, dapoi chi l’ex Primmu ministru Azarov e Janukovyc so fugghjti, vanta illu guvelnu golpista divessi nazifascisti. Li pruvvidimenti politichi andani da la pruibizioni di l’aboltu finza che pa lu folzu, a l’impósitu di signà religioni e nascènzia innant’ a li documenti d’identitai e l’aumentu nuclerari; da lu pruibì l’ulganizzazioni comunisti a lu ‘antu veldi li nazifascisti grechi di Alba Dorata e l’antisemitismu chi passa pa la purezza di la razza ucraina.

Illa storia rezenti di l’Ucraina, s’è assistutu a una folti instabilitai politica a paltì da l’elizioni di lu 2004 – cun la vittória di lu Paltitu di li Regioni di Janukovyc – passendi pa li nummarosi elezioni siguti da altettanti scioddimenti di lu stamentu undi si so fattu-fattu rinfulzati passunagghji comu Viktor Juscenko e la so prinzipali alliata Julija Tymošenko, numinata primmu ministru a gjnnagghju di lu 2005. In carriga mancu d’un annu, la Tymošenko sarà torrà primmu ministru da natali 2007 a malzu 2010. È lu periodu di la crisi georgiana e l’attaccu all’Ossezia di lu Sud da palti di Saakashvili, ma puru chissu li prubblemi ghjudiziari di la Giovanna d’Arco dell’Est: evasioni fiscali e apprupiazioni indebita, isviu di fundi pubblichi e frauda fiscali, finz’a a la libbarazioni a lu golpe.

Unu di li passagghj ditilminanti è siguramenti lu Jevromajdan (Europiazza) a cabaddu tra 2013 e 2014. Lu guvelnu nou di Yacenjuk, europeista, haia presu poteri dapoi di una – de facto – dipusizioni di Janukovyc a friagghju 2014. Sighendi li prutesti filu-europeisti chi vuliani una abbrigata di l’integrazioni europea, l’ex primmu ministru aia accittatu calche cundizioni comu l’elezioni antizzipati, lu pareri populari innant’a l’intrata illi prugrammi di accumunamentu e stabilizazioni, nizissari pa l’integrazioni europea, e la libbarazioni pa l’arristati illa prima palti di Jevromajdan. Ma no è bastatu: l’abbaltura di Janukovyc, inveci di calmà la situazioni l’ha incesa e Jevromajdan è divintata sempri più violènta, cu l’egemonia di l’istrema dresta chi, puru mantinendi una celta ottonomia, ‘enarà insiruta illa Gualdia Nazionali d’Ucraina. L’incristassi di li gruppi paramilitari ha ghjabbatu finza che Kiev mattessi: in austu, lu capizzoni di Priavyy Sektor ha intimurizatu l’autoritai zentrali di ritirà l’imputazioni a garrigu di militanti di istrema dresta, pena la malcia innantu a Kiev da palti di li paramilitari di la Guardia Nazionale.

nazisti ucrainaLu cambiu di guvelnu ucrainu, passatu comu chissu di lu prugressu e di integrazioni europea contr’ a l’intaressi di l’oligarchi russi, è in sustanzia abbeddu mancu culuratu e tolleranti da un puntu di ‘ista politicu e, subrattuttu, mancu libbaru e populari da un puntu di ‘ista ulganizzativu. No so un misteru nemmancu li folti finanziamenti pa più di un milialdu e mezu di dollari da palti di Open Society Institute di lu ricconi americanu George Soros, finanziadori di muimenti antiguvelnativi di li primi dec’anni di li 2000 (la Georgia cu Saakashvili, lu Kirghizistan cu Bakiev, l’Ucraina cu Juščenko, Tymoschenko e Porosenko). Illu matessi ‘essu li sustanziosi appogghj da Washington cunfilmati da Victoria Nuland, cumpunenti NATO pa USA da lu 2005 a lu 2008, cunnisciuta pa la ligghjttimazioni di li capizzoni neonazisti e neofascisti e, illu matessi momentu, l’ulintai di punì a un latu l’UE a livellu geopoliticu comu scupaltu ill’intelcettazioni “Fuck the EU!”

Di Soros, 22° omu più riccu a lu mundu illu 2012, so cunnisciuti li speculazioni monetari di lu 1992, lu Malcuri Nieddu di lu 16 di Santugaini innant’ a Sterlina inglesa e Lira italiana, oltri la cuntrappusizioni a l’elezioni di George Bush illu 2004. Un fattu chi ha cuntribbuitu a fa parì Soros a livellu mondiale a la riessa in cunfrontu a lu passatu di spilciulatura, incuadrendilu comu un ricconi bonu, caritatosu di ulganizzazioni indippindenti e fraicadori di una “sozietai libbara” e prugrissista.

Donbass, dunca, Rivoluzioni o Reazioni? Tra li chistioni chi miretani d’esse evidenziati illa longa espusioni di Santopadre vi stani siguramenti li primmi atti di lu guvelnu Yacenjuk: abulizioni di la legghj innant’ a lu bilinguismu; chjusura di l’olgani d’infulmazioni in linga russa, spalti in tutta l’Ucraina ma subrattutto illi Repubblichi di Donestk e Lugansk; accellerà l’integrazioni cun UE; lu palcossu economicu chi s’era filmatu cun Janukovyc e la dummanda di appicciatura a la NATO; la rimiratura innant’ a Stepan Bandera – antizipata da nummarosi immagghjni soi illi chiti caldi di Kiev – l’ultra-nazionalista ucrainu e facidori nazista illa II Gherra Mundiali; la strutturazioni di una Gualdia Nazionali, ‘echju ulganismu militari indrentu a ca passu passu so stati integrati li diessi gruppi paramilitari chi facini rifirimentu a li magghjori paltiti d’istrema dresta (Pravyy Sektor e Svoboda) e nazifascisti chi pruvenini da divessi palti d’Europa, li meddu cunnisciuti “foreign fighters” ugghjettu di legghj italiani innant’ a lu terrorismu islamicu.

Viktoria Nuland distribuisce biscotti a Jevromajdan
Viktoria Nuland distribuisce biscotti a Jevromajdan

Tra li battaglioni paramilitari chi facini più sangu e so più folti logisticamenti illi operazioni ATO (“antiterrorismu”) vi so l’Azov, l’Aidar, lu Dnipro e lu Donbass. Tra l’atti più sanghinari di lu nou corsu ucrainu, lu massacru a la Casa di li Sindacati di Odessa, cun guasi 90 molti tra brusgiati vii, affuati, ghjustiziati a colpi di piccu e sacrificati lampendicissi da li balconi. Innantu a lu chi è suzzessu a Odessa, lu guvelnu golpista si ni figghjola di chjarì li respunsabilitai di li squadroni d’istrema dresta, ma illu frattempu la magghjuria di l’olgani d’infulmazioni italiani ha disgradatu tuttu a “cunsighenzi disati di li scontri, ligghjttimendi pienamenti li versioni di Kiev.

Di signalà li pusizioni di l’UE: da li cuntini sanzioni a la Russia inculpata di misciassi illu “ligghjittimu guvelnu ucrainu“, a li inquietanti dichjarazioni di Martin Schulz Si, trattemu puru cun Svoboda (illu 2012, 38 segghji illu Stamentu, più di dui milioni di ‘otti e cualta folza politica in folti alzata). L’Italia e la chjobba Mogherini-Renzi hani isprimutu più d’una ‘olta pienu appogghju veldi l’azioni rifulmista cuminciata prima cun l’interim di Turcynov (ghjà direttori di li silvizi sigretiillu 2005 e bracciu drestu di Tymošenko) e poi cun Jacenjuk e Porosenko. Piena agibbilitai, dunca, a occhj a rifolmi e prugressu di Kiev, cun un dumani di rappolti cummelciali abbundosi tra Ucraina e Italia, oltri chi cun l’UE tutta. Mattessi essu pa la propaganda europeista illi televisioni italiani, in palticulari pa li cent’anni da lu cumenciu di la I Gherra Mundiali, faeddendi di una Europa a fundamentu di la paci di li pòpuli chi faci rintiné noi conflitti globali.

Sigundu Scida e lu FIU, illu Donbass è prisenti un muimentu di autodifesa e chistu – data la mancanzia di pussibilitai d’accoldu cun lu guvelnu di Kiev – è pa l’autodetelminazioni di lu populu sutta dugna latu. La resistenzia è cussì pienamenti ligghjttima in cantu antifascista e contr’ a unu Statu oppressori oltri, più lalgamenti, contr’ a l’egemonia americana e lu polu capitalista europeu pa cali l’Ucraina è strategica illu so allalgamentu. Chista resistenzia è una gherra fratedda a chissa di lu muimentu di libbarazioni nazionali saldu. Pa l’intaressi NATO e USA, cu l’intilmidazioni e li diretti intaressi italiani, la Saldigna s’agatta diffatti sciacciata da l’occupazioni militari (solu lu Poligono di Quirra è lu più mannu d’Europa). La prutizioni di l’intaressi di l’imperialismu occidentali, oltr’ a lu suttusviluppu di la Saldigna, cumpolta un rischiu mannu pa idda matessi in un cuadru intelnaziunali sempri più tesu.

Pa li dui ulganizzazioni, l’indipendentismu saldu ha d’esse attivamenti solidali cu li Repubblichi populari di Donetsk e Lugansk e figghjulà cun cuncritesia, senza mitizzà li divessi cuntesti, cassisiasi ponghia in difficultai l’egemonia indrentu a ca la Saldigna è subalterna, videndi bè chi storicamenti lu declinu di putenzi imperiali e imperialisti è statu d’agghjutu a li muimenti di libbarazioni nazionali ed emancipazioni sòziali.

Cagliari. Testimonianza di Marco Santopadre sulla resistenza nel Donbass

Lo scorso venerdì 26 giugno si è tenuto al circolo ME-TI di Cagliari il primo di una serie di incontri riguardo la crisi ucraina e la resistenza nel Donbass. In particolare si è parlato dell’esperienza delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk.  L’incontro è stato organizzato congiuntamente da Scida – Giovunus Indipendentistas e dal Fronte Indipendentista Unidu.

Il tema dell’appuntamento – “Lotta antifascista, diritto all’autodeterminazione e tendenza alla guerra” – ha visto il contributo di Marco Santopadre, redattore di Contropiano e militante della Carovana Antifascista che lo scorso maggio ha portato solidarietà  internazionalista alla resistenza delle Repubbliche popolari, entrando in contatto con le milizie e le popolazioni civili, in particolare con la “Brigata Fantasma” che opera a 10 km dal fronte. La Carovana ha contribuito ai rifornimenti alla popolazione civile e rompere l’isolamento mediatico delle Repubbliche popolari; un aspetto che è stato ribadito proprio durante l’incontro di Cagliari.

Le informazioni raccolte da Santopadre e la Carovana verranno racchiuse in documentario in pubblicazione nei prossimi mesi.

Le testimonianze più significative parlano delle attività della Brigata tra lotta armata e copertura dei civili. Ciò che emerge è dunque che i miliziani delle Repubbliche popolari sono quindi pienamente integrati nella popolazione civile e che il loro aiuto risulta fondamentale data la vulnerabilità delle popolazioni del Donbass e il già fragile tessuto produttivo ormai allo stremo, tra rastrellamenti dei gruppi paramilitari e bombardamenti di artiglieria pesante. La forza lavoro non percepisce salari da mesi e la Brigata, che tra le varie attività porta avanti quelle educative e formative, contribuisce con circa 7.000 pasti al giorno. Tra le altre cose, scarseggiano medicinali e, per quanto la propaganda pro Kiev esalti un’estesa presenza russa, sul territorio si registra una tendenza inversa. Le armi in possesso dei miliziani sono di fabbricazione russa, ma scarse e datate; la presenza piuttosto ridotta di militari russi è persino causa di insofferenza tra i miliziani delle Repubbliche che dal canto loro vorrebbero un supporto più consistente da parte di Mosca alla luce dei rapporti culturali, storici, economici e persino familiari tra le aree delle Repubbliche e la Federazione Russa. Se Putin è prudente e attendista, cauto sulle conseguenze economiche di ulteriori sanzioni e di un’escalation militare, il governo ucraino di Yatsenyuk – in seguito ai recenti contributi militari canadesi – auspica che “anche altri paesi dell’UE si uniscano a questa importante missione perché è qualcosa che riguarda la sicurezza europea“. L’economista, molto apprezzato a Washington ed esponente della coalizione “Blocco Nostra Ucraina“, dopo la fuga dell’ex primo ministro Azarov e Janukovyc, annovera nel governo golpista vari elementi nazifascisti. 

I provvedimenti politici vanno dal divieto di aborto anche in caso di stupro all’obbligo di indicazione di religione ed etnia sui documenti di identità e alla proliferazione nucleare; dalla messa al bando delle organizzazioni comuniste alle lodi verso i nazifascisti greci di Alba Dorata e all’antisemitismo che passa per la purezza della “razza ucraina“.

Nella storia recente dell’Ucraina, si è assistito a una forte instabilità politica a partire dalle elezioni del 2004 – con la vittoria del Partito delle Regioni di Janukovyc – passando per le innumerevoli tornate elettorali seguite ad altrettanti scioglimenti parlamentari nei quali si sono via via rafforzati personaggi come Viktor Juscenko e la sua principale alleata Julija Tymošenko, nominata primo ministro dallo stesso Juscenko nel gennaio del 2005. In carica per meno di un anno, la Tymošenko sarà nuovamente primo ministro da dicembre 2007 a marzo 2010. É  il periodo della crisi georgiana e dell’attacco all’Ossezia del Sud da parte del governo di Saakashvili, ma anche quello dei guai giudiziari della Giovanna d’Arco dell’Est: evasione fiscale e appropriazione indebita, distrazione di fondi pubblici e frode fiscale, sino alla scarcerazione in seguito al golpe.

Uno dei passagi cruciali è sicuramente il Jevromajdan (Europiazza) a cavallo tra 2013 e 2014. Il nuovo governo di Arsenij Jacenjuk, europeista e atlantista, prese il potere dopo una – de facto – deposizione di Janukovyc nel febbraio 2014.

Sulla scia delle proteste che volevano un’accelerazione dell’integrazione europea, l’ex primo ministro accettò alcune condizioni tra cui le ennesime elezioni anticipate, l’iter di consultazione popolare sull’adesione ai programmi di associazione e stabilizzazione, propedeutici all’integrazione europea, nonché la scarcerazione per gli arresti nella prima fase di Jevromajdan. Ma non fu sufficente: l’apertura di Janukovyc anziché distendere la situazione la incendiò e Jevromajdan si fece sempre più violenta, con l’egemonia delle forze di estrema destra che, pur mantenendo una sostanziale autonomia, di lì a poco furono integrate nella Guardia Nazionale d’Ucraina. L’aggressività dei gruppi paramilitari costituiva una mincaccia per la stessa Kiev; ad agosto, il leader di Priavyy Sektor, Dmitry Yarosh, intimava alle autorità centrali di ritirare le imputazioni a carico di militanti di estrema destra, pena la marcia su Kiev da parte dei paramilitari della Guardia Nazionale.

Il cambio di governo ucraino, dipinto come quello del progresso e dell’integrazione europa in contrapposizione con gli interessi delle oligarchie russe, è nei fatti molto meno colorato e tollerante dal punto di vista politico e, soprattutto, meno spontaneo e popolare dal punto di vista organizzativo. Non sono un mistero gli ingenti finanziamenti per oltre un miliardo e mezzo di dollari da parte di Open Society Institute del magnate americano George Soros, già finanziatore di movimenti colorati antigovernativi nel primo decennio degli anni 2000 (la Georgia con Mikheil Saakashvili, il Kirghizistan con Bakiev, l’Ucraina di Juščenko, Tymoschenko Porosenko). Sulla stessa linea gli ingenti finanziamenti da Washington confermati da Victoria Nuland, membro NATO per gli USA dal 2005 al 2008, nota per la legittimazione dei leader neonazisti e neofascisti e, al tempo stesso, l’intenzione di marginalizzare l’Unione Europea a livello geopolitico come scoperto nell’intercettazione “Fuck the EU!“.

Di Soros, 22° uomo più ricco al mondo nel 2012, sono note le speculazioni monetarie nel 1992, il Mercoledì Nero del 16 settembre su Sterlina inglese e Lira italiana, e la contrapposizione all’elezione di George Bush nel 2004. Un elemento che contribuì ad accreditare l’immagine di Soros a livello mondiale in antitesi rispetto al passato speculativo, inquadrandolo come un magnate buono, filantropo di organizzazioni indipendenti e fautore di una “società libera” e progressista. 

Donbass, dunque, Rivoluzione o Reazione? Tra gli elementi che nella lunga esposizione di Santopadre meritano di essere messi in evidenza rientrano sicuramente i primi atti del governo Yacenjuk: l’abolizione della legge sul bilinguismo; la chiusura di media in lingua russa diffusi in tutta l’Ucraina ma soprattutto nelle Repubbliche di Donestk e Lugansk; un’accelerazione dell’integrazione con UE; l’agenda economica interrotta con Janukovyc e la richiesta di adesione alla NATO; il revisionismo su Stepan Bandera – precorsa da numerose sue immagini nelle settimane calde di Kiev – l’ultra-nazionalista ucraino e collaborazionista nazista durante la II Guerra Mondiale; l’istituzione e il potenziamento di una Guardia Nazionale, organismo militare in disuso nel quale progressivamente sono stati integrati i vari gruppi paramilitari riferibili ai maggiori partiti di estrema destra (Pravyy Sektor e Svoboda) nonché i nazifascisti provenienti da varie aree d’Europa, i cosidetti foreign fighters oggetto di leggi italiane contro il terrorismo islamico.

Tra i battaglioni paramilitari più sanguinari e dotati logisticamente nelle operazioni ATO (“antiterrorismo”) figurano l’Azov, l’Aidar, il Dnipro e il Donbass. Tra gli atti più feroci del nuovo corso ucraino, il massacro alla Casa dei Sindacati di Odessa, quasi 90 morti tra arsi vivi, asfissiati, finiti a colpi di piccone e immolati buttandosi dalle finestre. Sui fatti di Odessa il governo golpista è riluttante ad accertare le responsabilità degli squadroni nazifascisti, mentre la maggior parte dei media italiani ha derubricato il tutto a “tragiche conseguenze degli scontri“, legittimando pienamente le versioni di Kiev.

Significative le posizioni dell’UE: dalle continue sanzioni alla Russia accusata di ingerenza nel “legittimo governo ucraino“, alle inquietanti dichiarazioni di Martin Schulz che ammise candidamente “Si, trattiamo anche con Svoboda” (nel 2012, 38 seggi in Parlamento, oltre due milioni di voti, quarta forza politica in Ucraina in forte ascesa).

L’Italia e il duo Mogherini-Renzi hanno espresso a più riprese pieno sostegno a Kiev e all’azione riformista intrapresa, prima con l’interim di Turcynov (già direttore dei servizi segreti nel 2005 e braccio destro della Tymošenko) e successivamente con Jacenjuk e Porosenko. Piena agibilità, dunque, alle riforme e al progresso di Kiev, con un futuro di floridi rapporti commerciali tra Ucraina e l’Italia e con l’UE tutta.

Stessa direzione per la propaganda europeista nelle tv italiane, specie in occasione del centenario dallo scoppio della I Guerra Mondiale, che narra un’Europa a fondamento per la pace tra i popoli, deterrente di nuovi conflitti globali.

Secondo Scida e il FIU, nel Donbass è in atto un movimento di autodifesa e questa- data la mancanza di margini con il governo di Kiev – è per l’autodeterminazione del popolo sotto tutti i suoi aspetti. La resistenza è dunque pienamente legittima, in quanto antifascista e contro uno Stato oppressore oltre che, più ampiamente, contro l’egemonia statunitense ed il polo capitalista europeo per i quali l’Ucraina è strategica nel proprio espansionismo.  Questa resistenza per il movimento di liberazione nazionale sardo è una lotta fraterna A causa degli interessi NATO e USA, con l’intermediazione politica e i diretti interessi italiani, la Sardegna si ritrova difatti soverchiata dall’occupazione militare (solo Poligono di Quirra è il più grande d’Europa). La tutela degli interessi dell’imperialismo occidentale, oltre al sottosviluppo economico della Sardegna, implica un’esposizione della Sardegna in uno scacchiere internazionale sempre più teso.

Per le due organizzazioni, l’indipendentismo sardo deve quindi essere attivamente solidale con le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e guardare con pragmatismo, senza mitizzare i vari contesti, chiunque ponga in crisi l’egemonia entro cui la Sardegna è posta come subalterna, osservando che storicamente il declino di grandi potenze imperiali e imperialiste ha favorito i movimenti di liberazione nazionale ed emancipazione sociale.

http://www.ilminuto.info/2015/07/a-cagliari-la-testimonianza-di-santopadre-sulla-resistenza-nel-donbass/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.